Zgodność i etyka

Zgodność i etyka

Nasze kluczowe wartości: prawość i przestrzeganie zasad, uczciwość oraz szacunek dla prawa leża u podstaw sukcesu spółek powiązanych kapitałowo z CRH Materials Polska. Przestrzeganie tych wartości jest i zawsze było podstawowym wymogiem wobec każdego pracownika CRH. Jesteśmy zdecydowani zapewnić utrzymanie najwyższych standardów etyki biznesowej we wszystkich naszych działaniach, wobec wszystkich naszych interesariuszy, wszędzie tam gdzie prowadzimy działalność.

Zgodność i Etyka Biznesowa

Nasz Program z zakresu Zgodności i Etyki Biznesowej (Complliance & Ethics) pomaga wszystkim naszym pracownikom postępować zgodnie z tymi wartościami. Przedstawia praktyczne wytyczne dzięki którym będziemy mieć pewność, że przestrzegamy prawa, podejmujemy etyczne decyzje i – przede wszystkim – stosujemy się do przewodniej zasady mówiącej, że żaden powód biznesowy nigdy nie usprawiedliwia niewłaściwego postępowania.

Zgłaszanie obaw

W ramach polityki "Speak Up!", CRH zaangażowało zewnętrzną firmę w celu administrowania niezależną, poufną usługą hotline, umożliwiającą pracownikom, klientom, dostawcom lub innym zewnętrznym podmiotom zgłaszanie obaw dotyczących nieetycznych, niewłaściwych lub nielegalnych zachowań. Jest to wielojęzyczna usługa "24/7". Wszystkie zgłoszone zastrzeżenia są wstępnie oceniane przez Kierownika ds. Zgodności Grupy CRH, a następnie przekazywane do właściwych osób w celu przeprowadzenia dochodzenia.

Wsparcie

Aby uzyskać więcej informacji lub zgłosić obawę, przejdź na stronę:

Krajowy Koordynator ds. Zgodności jest dostępny pod adresem e-mailowym:

Kodeks postępowania dostawcy CRH

DO POBRANIA

Kodeks postępowania dostawcy CRH

Kodeks postępowania w biznesie CRH

DO POBRANIA

Kodeks postępowania w biznesie CRH