Tax Strategy

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r.

Spółka jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będący zarówno podatnikiem jak i płatnikiem poszczególnych podatków realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W szczególności zgodnie z przyjętą Polityką Podatkową, Spółka zobowiązuje się do:

  • terminowego płacenia podatków i składania deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami, regulacjami i wymogami dotyczącymi płatności i rozliczania podatków,
  • stosowania zgodnie z prawem i celem ustaw podatkowych dostępnych zwolnień i ulg podatkowych przewidzianych w prawodawstwie,
  • stosowania zasady ceny rynkowej w odniesieniu do wszystkich wewnątrzgrupowych transakcji dotyczących towarów i usług oraz transakcji finansowych zgodnie z wytycznymi OECD i przepisami lokalnymi,
  • aktywnego monitorowania zmian zachodzących w otoczeniu podatkowym, tak aby Spółka postępowała zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Ze szczegółami zapoznasz się w dokumentach:

PGK Materiały Budowlane strategia podatkowa 2021

Strategia podatkowa PGK Materiały Budowlane

CRH MP strategia podatkowa 2021

Strategia podatkowa CRH Materials Sp. z o.o.