CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Zrównoważony rozwój jest podstawowym celem działalności koncernu CRH. Ta sekcja przedstawia podejście CRH będące połączeniem zrównoważonego podejścia do rozwoju oraz korporacyjnej odpowiedzialności biznesu we wszystkich prowadzonych przez koncern działaniach.

Strategia

Wizja strategiczna CRH jest jasna i spójna – być odpowiedzialnym światowym liderem w przemyśle materiałów budowlanych dostarczającym swoim udziałowcom ponadprzeciętny i nieprzerwany zwrot z inwestycji.

CRH z pełnym oddaniem realizuje zrównoważony i odpowiedzialny sposób zarządzania wszystkimi aspektami swojej działalności w odniesieniu do: pracowników, klientów, najbliższych sąsiadów, społeczności lokalnej, udziałowców oraz inwestorów giełdowych.

Biznes i odpowiedzialność

CRH zobowiązuje się do wprowadzenia zasady odpowiedzialności managerskiej i skupia się w szczególności na osiąganiu najlepszych praktyk biznesowych w zakresie:

Bezpieczeństwa pracy,
Ochrony środowiska i zmian klimatycznych,
Ładu korporacyjnego,
Ludzi i społeczności lokalnych.