Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Dobro i bezpieczeństwo wszystkich pracowników, wykonawców oraz gości przebywających na terenie zakładów CRH w Polsce jest naszym głównym priorytetem. Głęboko wierzymy, że to co czyni nas naprawdę wyjątkowymi to właśnie nasza kultura bezpieczeństwa. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić zdrowe i ergonomiczne, ale co najważniejsze bezwypadkowe środowisko pracy.

Nasze działania zaowocowały znaczną redukcją wypadków w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Rok 2017 był dla przedsiębiorstw Grupy CRH w Polsce rokiem pełnym sukcesów w wielu dziedzinach. Jednak co dla nas najistotniejsze, był to pierwszy bezwypadkowy rok od 1995 kiedy CRH rozpoczęło swoją działalność w Polsce. Wszyscy nasi pracownicy oraz wykonawcy wrócili bezpiecznie do swoich rodzin oraz domów. Nieustannie dążymy do całkowitego wyeliminowania ryzyka wystąpienia wypadków, stawiając sobie za cel „Zero wypadków śmiertelnych i ciężkich”.

Naszym priorytetem jest pełne zaangażowanie wszystkich pracowników i wykonawców w przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz standardów Grupy CRH. To co jest dla nas szczególnie ważne to dawanie dobrego przykładu poprzez widoczne przywództwo płynące z najwyższych szczebli organizacji oraz osobista współodpowiedzialność za dobro własne i innych na wszystkich szczeblach organizacji.

Nie ustajemy w dążeniu do osiągnięcie naszego celu, dlatego zobowiązujemy się do:
dbania o bezpieczeństwo wszystkich przebywających na zakładzie osób,
przestrzegania wszystkich obowiązujących polskich wymogów prawnych BHP i standardów Grupy CRH;
nieustannego zaangażowania w doskonalenie w obszarze bezpieczeństwa poprzez wdrażanie najlepszych praktyk oraz udział w Kampaniach Bezpieczeństwa CRH;
dzielenia się wiedzą i zdobytym doświadczeniem oraz ciągłego podnoszenia kompetencji pracowników;
budowania kultury pracy opartej na otwartej i szczerej komunikacji oraz motywowaniu ludzi do bezpiecznej pracy.

Wdrażanie tych fundamentalnych zasad bezpiecznej pracy jest obowiązkowe i wbudowane w codzienne działania Grupy CRH. Naszą wizją jest być wiodącym przedsiębiorstwem w branży materiałów budowlanych na świecie, a czyniąc to zapewniać zarówno najwyższą jakość oferowanych materiałów, usług jak i bezpieczne miejsca pracy.

Polityka Bezpieczeństwa

Dbanie o bezpieczeństwo od dawna jest głęboko zakorzenione w kulturze CRH. Nasze podejście do zarządzania bezpieczeństwem zaczyna się od solidnie przemyślanej polityki. W marcu 2018 roku została ogłoszona nowa Polityka bezpieczeństwa spółek CRH w Polsce, która kładzie duży nacisk na zasady współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich przebywających na terenie naszych zakładów.

Polityka bezpieczenstwa CRH Materials Polska
Polityka bezpieczeństwa CRH Materials
Bezpieczeństwo w pracy

16 Zasad Chroniących Życie

Łącznie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy

Jesteśmy przekonani, że nasza działalność może być prowadzona w sposób bezpieczny i zapewniający ochronę życia i zdrowia, dzięki pełnemu wdrożeniu i rygorystycznemu przestrzeganiu wymagań zawartych w 16 Zasadach Chroniących Życie. Dokument ten został opracowany w celu przedstawienia jasnych i szczegółowych wymagań, które pozwolą nam skoncentrować nasze działania na tych obszarach działalności, w których najczęściej dochodzi do wypadków. Zasady te są obowiązkowe i muszą zostać w pełni wdrożone we wszystkich przedsiębiorstwach CRH.
16 Zasad Chroniących Życie jest z każdym rokiem skrupulatnie aktualizowane, a wszelkie nowe wymagania szczegółowo komunikowane spółkom. Wdrożenie 16 ZCHŻ jest wspierane przez program niezależnych audytów, warsztaty dla kierownictwa wyższego szczebla, dystrybuowanie comiesięcznych alertów bezpieczeństwa oraz najlepszych praktyk, coroczne kampanie bezpieczeństwa.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją CRH, edycja 2020

16 Zasad Chroniacych Zycie 2020

PRACUJEMY BEZPIECZNIE – KAŻDEGO DNIA – NA KAŻDYM STANOWISKU – W KAŻDYM MIEJSCU