Zakupy

Zakupy Grupowe CRH Materials Polska

Dział Zakupów Grupowych CRH Materials Polska Sp. z o.o. zajmuje się zakupem paliw, surowców oraz usług dla spółek wchodzących w skład Grupy CRH w Polsce.

Standardy

Dbamy o to, aby proces zakupów przebiegał zgodnie z wysokimi standardami naszej grupy.

Dostawcy z którymi podejmujemy współpracę za zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie dostawcy CRH oraz działali w zgodzie z zasadami naszego Kodeksu Postepowania Biznesowego.

Jeśli chcesz podjąć z nami współpracę, zachęcamy do składania ofert dotyczących dostaw usług, materiałów, paliw lub surowców dla spółek wchodzących w skład naszej grupy.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Współpraca

Propozycje współpracy prosimy kierować pod następujący adres mailowy:

zakupy@crhpoland.com

W ofercie prosimy podać dane do kontaktu. Każda propozycja zostanie przez nas przeanalizowana a w przypadku wystąpienia potrzeb w danym obszarze, skontaktujemy się bezpośrednio ze wskazanymi w ofercie osobami. Uwzględnimy jedynie propozycje złożone przez kontrahentów, którzy zapoznali się załączonym Kodeksem Dostawcy i zaakceptują zawarte w nim wytyczne poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik III do Kodeksu. Prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia wraz z ofertą.

Kodeks dostawcy CRH

Kodeks Dostawcy CRH