Troska o środowisko

Troska o środowisko

Zrównoważony rozwój jest podstawą naszego sukcesu jako Grupy. Kontynuujemy wysiłki wokół osiągania najwyższych standardów zarządzania środowiskiem i kontroli oddziaływania na środowisko oraz pro-aktywnego podejścia do wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.

Mamy szeroko zakrojone, działające programy poprawy wydajności energetycznej, zwiększonego wykorzystania paliw alternatywnych, redukcji emisji do atmosfery, optymalizacji zużycia wody, zmniejszania ilości odpadów i zwiększania recyklingu zobowiązujące nas do:

przestrzegania co najmniej wszystkich obowiązujących przepisów i nieustannego doskonalenia naszego zarządzania ochroną środowiska, z nieustannym celem wypełniania lub przewyższania najlepszych praktyk branży

zapewnienia przestrzegania obowiązków w zakresie ochrony środowiska przez naszych pracowników i wykonawców

podejścia w sposób aktywny do wyzwań i możliwości wynikających ze zmian klimatycznych

optymalizacji wykorzystania przez nas energii i wszystkich innych zasobów

promowania ukierunkowanych na ochronę środowiska innowacji produktowych i procesowych oraz nowych możliwości biznesowych

rozwijania pozytywnych relacji i dobro sąsiedzkich stosunków w każdej społeczności, w której działamy