Programy rozwojowe CRH Materials Polska

Programy Rozwojowe CRH Materials Polska

Grupa CRH w Polsce oferuje swoim pracownikom wiele możliwości rozwoju, zdobywania 
i poszerzenia wiedzy na każdym etapie pracy, a także dostępu do najlepszych praktyk niezależnie od stażu pracy. Firma korzysta z szerokiego wachlarza metod i technik rozwoju, na który składają się: wywiady, testy, indywidualne plany i projekty rozwojowe, coaching, mentoring, ankiety 360, Development Center. Z bogatej oferty Programów Rozwojowych może korzystać każdy pracownik chcący rozwijać swoją wiedzę i umiejętności.

Basic Business Skills

Program przeznaczony dla osób z najkrótszym stażem pracy w Grupie CRH. Program składa się z 7 modułów, które mają zapewnić uczestnikom wiedzę z zakresu tworzenia zespołów, współpracy, umiejętności autoprezentacji itp. Dodatkową korzyścią z udziału w programie jest możliwość poznania oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych ze współpracownikami z różnych spółek Grupy CRH w Polsce.

Managerial Business Skills

Drugi poziom programu rozwojowego. Jest przeznaczony dla osób, które pracują w Grupie CRH powyżej 5 lat i zarządzają zespołami lub projektami. Program obejmuje 5 modułów z zakresu wszystkich umiejętności managerskich oraz najważniejszych kompetencji rozwijanych w trakcie pracy w CRH Materials Polska

Leadership Business Skills

Program dedykowany osobom z 7-letnim stażem lub osobom pełniącym funkcje kierownicze. Poszczególne elementy programu odpowiadają indywidualnym potrzebom rozwojowym uczestników. Za każdym razem określamy je w oparciu o ich plany rozwojowe, poziom posiadanych kompetencji przywódczych oraz części składowe programy kształcącego umiejętności strategiczne.

International Technical Program / Cement

Program rozwojowy dla młodych inżynierów z branży cementowej. Uczestnikami mogą być absolwenci wyższych uczelni technicznych, kierunków związanych z produkcją cementu (technologia chemiczna, inżynieria materiałowa). Warunkiem uczestnictwa jest chęć związania kariery zawodowej z przemysłem cementowym, dobre wyniki w testach wewnętrznych, znajomość języka angielskiego oraz mobilność międzynarodowa.